Ogłoszenia duszpasterskie II NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 8 kwietnia 2018 r.

Dziś przeżywamy wspaniałe Święto Miłosierdzia, o którym wielokrotnie mówił Jezus do św. Faustyny Kowalskiej. Pewnego razu powiedział tak: „Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 1 kwietnia 2018 r.

Dziś, w najważniejszym dniu roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pana, gdy Ojciec przez swojego Syna pokonuje śmierć i otwiera nam bramy życia wiecznego, prosimy Go o odnowienie nas przez Ducha Świętego, byśmy „mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości”. Życzymy wszystkim parafianom i gościom, by te święta były czasem trwałej odnowy wewnętrznej i wzajemnych relacji w … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie NIEDZIELA PALMOWA 25 marca 2018 r.

Dziś, w Niedzielę Palmową, która rozpoczyna tzw. Wielki Tydzień, prosimy Boga Ojca, by dał nam pojąć naukę płynącą z męki naszego Zbawiciela i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Główna procesja Niedzieli Palmowej rozpocznie się na placu ks. Zdzisława Radka o 12:00. Po Mszy św. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą palmę dla Jezusa. O 13:15 … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 marca 2018 r.

Dziś, w V Niedzielę Wielkiego Postu, wraz z całym Kościołem Katolickim prosimy Ojca, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Jezusa, który oddał życie za zbawienie świata. Dziękujemy jeszcze raz ks. Aleksandrowi Ilnickiemu za poprowadzenie nas drogą rekolekcji wielkopostnych i wszystkim tym, którzy podczas nich służyli, a szczególnie kapłanom z dekanatu truskolaskiego, ks. Wikariuszowi, pani katechetce Monice, pani … [Read more…]

Rekolekcje wielkopostne 14-17 marca 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne 14-17 marca 2018 r. ŚRODA 7:15 Różaniec św. 8:00 – 8:45 Spotkanie dla dzieci kl. I-III SzP 9:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 11:45 – 12:55 Spotkanie dla dzieci kl. IV-VI SzP 13:00 – 14:15 Spotkanie dla kl. VII SzP i klas gimnazjalnych 15:00 Godzina miłosierdzia – modlitwa za zgorszonych 18:00 … [Read more…]

Plan Doby Eucharystycznej Adoracji Jezusa

Plan Doby Eucharystycznej Adoracji Jezusa SOBOTA – 17.03 10:30 – 11:00 Żywy Różaniec 11:00 – 12:00 Mieszkańcy ul. Prusa i Reymonta 12:00 – 13:00 Mieszkańcy ul. Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Gruszowej i Jabłoniowej 13:00 – 14:00 Mieszkańcy ul. Orzeszkowej i Konopnickiej 14:00 – 15:00 Mieszkańcy ul. Gwiezdnej 15:30 – 16:00 Mieszkańcy ul. Kolejowej 19:00 – 20:00 Mieszkańcy … [Read more…]