KSM

logo_ksm_przezroczyste

KSM czyli… Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź w parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną, wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem ,,służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. Cokolwiek robimy pod szyldem KSM-u, dajemy tym świadectwo o całym Kościele Katolickim i dlatego powinniśmy przestrzegać całej jego nauki, więc nauki Chrystusa. Nasze zaangażowanie w KSM, to możliwość zaangażowania się w życie Kościoła.

Wolny czas

Przystąpienie do KSM-u to deklaracja poświęcenia swojego wolnego czasu i sił na robienie czegoś dobrego wspólnie. Nasz oddział pomaga np. w przygotowaniu i sprzedaży produktów na różne okazje, angażuje się w czynne uczestniczenie w mszach świętych oraz pomaga w codziennych pracach w parafii.

Zabawa

KSM to nie tylko poważna praca, formacja, działania i modlitwa. To również dobra rozrywka. W naszym oddziale organizowane są Chrystoteki, czyli dyskoteki po chrześcijańsku. Chrystotekę rozpoczynamy mszą świętą, a po dobrej zabawie odmawiamy wspólnie modlitwę.

Szerzenie dobra

KSM ma bardzo szerokie pole do działania. Od chęci i pomysłowości jego członków zależy w jakim stopniu te możliwości zostaną wykorzystane dla dobra innych. Nasz KSM rozpoczął odwiedzanie starszych, samotnych osób z parafii. Staramy się w ten sposób umilić im czas oraz ofiarować nasze ciepło.

Modlitwa

Działanie, praca, rozrywka w KSM to jego filary. Nie mogą one jednak istnieć bez modlitwy i uczestniczenia w Sakramentach. Dobrym czasem i miejscem na modlitwę jest Dzień Skupienia w Popowie, w którym nasz KSM bierze udział. Podczas niego mamy okazję na powierzenie Bogu naszych myśli, problemów oraz zapoznanie się z członkami KSM z innych oddziałów.

W skład oddziału KSM we Wręczycy Wielkiej wchodzą:

Ksiądz Asystent: Mateusz Ociepka

Prezes: Julia Lizoń

Zastępca prezesa: Mikołaj Jarząbek

Skarbnik: Bartosz Janik

Sekretarz: Julia Paruzel

Zastępca sekretarza: Zuzanna Soluch

Dominika Bachniak

Martyna Kierat

Milena Kukuła

Weronika Kamrowska

Aleksandra Kwiendacz

Filip Sucharkiewicz

Jakub Nogal

Jakub Marianowski

KSM-baner