O parafii

DSC05145-001

Parafię erygował 15.01.1956 r. biskup Zdzisław Goliński. Pierwsze próby utworzenia tu samodzielnej placówki podjął biskup Teodor Kubina, który 8.10.1940 r. powołał we Wręczycy tzw. ekspozyturę wyłączając jej terytorium z parafii w Kłobucku i Borze Zapilskim. Decyzji tej nie dało się jednak zrealizować, z powodu przeszkód ze strony okupanta niemieckiego. Stąd 30.04.1941 r. powstała tu wikaria wieczysta. Jednak i tej struktury nie udało się utrzymać, gdyż administrator ks. Stanisław Duda został zmuszony przez Niemców do opuszczenia siedziby placówki. Dopiero po wojnie, 6.03.1945 r. wikaria wieczysta została wznowiona. Jej administratorem został ks. Józef Odróbka (1945-58). Pierwotny kościół murowany zaadaptowany z remizy strażackiej poświęcił 31.03.1945 r. ks. Józef Osmelak, dziekan kłobucki. W roku następnym dobudowano absydę ołtarzową i chór muzyczny i tak rozbudowany kościół został poświęcony 22.12.1946 r. przez biskupa Stanisława Czajkę. Staraniem ks. Zdzisława Radka w maju 1989 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni parafialnej według projektu arch. Aleksandra Holasa. W grudniu 1992 kościół w stanie surowym był ukończony. Dnia 12.09.1993 r. biskup Miłosław Jan Kołodziejczyk wmurował w ściany obiektu kamień węgielny pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II (12.06.1987 r.). Po pełnym wyposażeniu świątyni 4.06.1995 r. arcybiskup S. Nowak dokonał jej uroczystego poświęcenia (konsekracji), a w r. 1998 rozebrano stary kościół. W ostatniej dekadzie do ważniejszych inicjatyw przeprowadzonych w świątyni można zaliczyć, m.in.: malowanie dachu i wnętrza oraz montaż wentylacji.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki