Projekt Wręczyca – razem dla środowiska. parafialny ogród ekologiczny

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej

Parafialny Zespół Caritas

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie wiedzy o ekologii integralnej zawartej w Encyklice Laudato siOjca Świętego Franciszka

„ Środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych”.

Laudato Si’ 95

Organizatorzy konkursu:

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej, Parafialny Zespół Caritas

Cele konkursu:

– poznanie nauczania Ojca św. Franciszka związanego z Encykliką „Laudato Si”

– propagowanie wartości chrześcijańskich

– popularyzacja encykliki “Laudato Si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła

w obszarze ekologii

Uczestnicy Konkursu:

Konkurs organizowany jest dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, pragnących poznać nauczanie Ojca Św. Franciszka . Szczegółowy zakres tematyczny:

Co się dzieje w naszym domu:

– zanieczyszczenie i globalne ocieplenie

– zatracenie różnorodności biologicznej

– pogarszanie jakości życia i upadek społeczny

– globalna niesprawiedliwość.

Ewangelia stworzenia.

Ekologia integralna.

Edukacja i duchowość ekologiczna.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnik zgłasza udział w konkursie do dnia 01.04.2021 r. pocztą elektroniczną, na adres: konkurs@parafiawreczyca.pl po czym otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Przebieg konkursu:

Konkurs odbędzie się dnia 29.05.2021 r. o godz. 12: 30 w domu św. Józefa w e Wręczycy Wielkiej.

Forma konkursu

Test pisemny z wiedzy o podstawowych założeniach Encykliki. (wybór właściwych odpowiedzi)

W skład komisji nadzorującej prawidłowy przebieg konkursu, rozstrzygającej niejednoznaczne odpowiedzi i odmierzającej czas na udzielenie odpowiedzi wchodzą 3 osoby, ustalone w porozumieniu z ks. Proboszczem Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej i Caritas Laudato Si .

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://parafiawreczyca.pl

Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Zalecana literatura: „Encyklika Laudato Si’”

Jeśli warunki epidemiologiczne nie pozwolą konkurs zostanie przeprowadzony on-line za pomocą jednej z dostępnych platform edukacyjnych i narzędzi do pracy zdalnej wskazanych przez organizatora.  

Przydatne linki: