Ogłoszenia duszpasterskie III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15 marca 2020 r.

 1. Dziś w III Niedzielę Wielkiego Postu prosimy Boga Ojca, aby przyjął „nasze pokorne przyznanie się do przewinień” i podźwignął nas.
 2. Rekolekcje Parafialne, które miały się dzisiaj rozpocząć, nie odbędą się. Jednak ci, którzy na to czekali będą mogli się wyspowiadać u księży z dekanatu, którzy przyjadą dyżurować w naszym kościele jutro, tj. w poniedziałek (16.03), w godzinach od 8:30 do 10:00 i od 16:00 do 18:00, chyba że kolejne zarządzenia władz cywilnych na to nie pozwolą.
 3. Ponieważ zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób, dzisiaj będzie dodatkowa Msza św.
  o 8:45, w sobotę (21.03) o 19:30, a za tydzień w niedzielę (22.03) o 8:45 i 20:00 ze św. Janem Pawłem II, aby zmniejszyć liczbę uczestniczących.
 4. Po comiesięcznej Mszy św. ku czci św. Jana Pawła II (22.03), na którą można zgłaszać swoje intencje do modlitwy przez jego wstawiennictwo, odbędzie się różaniec św., ale nie będzie to nabożeństwo celebrowane publicznie.
 5. W ubiegłą niedzielę złożyliśmy na Misje „Ad Gentes” 861 zł.
 6. Dla dzieci będących pod opieką fundacji „Mary’s Meals” (pol. posiłki Maryi) złożono dotychczas 930 zł. Przekłada się to na pełne wyżywienie piętnastu dzieci przez cały rok. Organizatorzy dziękują i proszą o dalsze ofiary.
 7. Dziś nie odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych. Zawieszone są wszystkie katechezy dla dzieci, młodzieży czy dorosłych.
 8. We wtorek przypada nasz coroczny dyżur czuwania modlitewnego za całą archidiecezję częstochowską, czyli Doba Eucharystyczna. Przez cały rok ktoś modli się za nas. My też nie zawiedźmy nadziei naszych sióstr i braci. W Oblubieńcu znajdziemy wyznaczone dyżury modlitewne. Oczywiście oprócz nich zapraszamy chętnych o każdej porze, szczególnie na Msze święte, między innymi tę o północy.
 9. We czwartek przypada nasz parafialny Odpust św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Żeby jak największa liczba wiernych mogła wziąć udział we Mszy św. tego dnia, odbędą się cztery Msze św.: o 7:00, 9:00, 12:00 i 18:00.
 10. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawimy w kościele w piątek o 17:15, a Gorzkie Żale nadal będą się odbywały w niedzielę o 16:30, ale nie będą to nabożeństwa publiczne. Zachęcamy do udziału tylko z pomocą transmisji dostępnej przez naszą stronę internetową parafiawreczyca.pl.
 11. W najnowszej „Niedzieli” polecamy artykuł pt. „Duchowość po męsku” oraz tekst „Tajemnica spowiedzi. Czy Bóg zawsze przebacza?”, który zawiera odpowiedzi na pytania, które od lat nurtują wielu z nas.
 12. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowuje się Paweł Sosnowski z Wręczycy Małej i Beata Seweryn z Częstochowy oraz Marcin Mastalerz i Małgorzata Stanek z Kielc. Gdyby ktokolwiek wiedział o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, zobowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej.
 13. Przypominamy o tym, że członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z naszej parafii organizują pielgrzymkę czcicieli Matki Bożej do Medjugorie, która odbędzie się w dniach
  19-27 lipca br. Organizatorzy proszą o zgłaszanie się zainteresowanych. (Telefony organi-zatorów:600 892 102, 662 007 385).
 14. Istnieje wielka potrzeba naszej wzajemnej pomocy w tym czasie, a szczególnie starszym
  i chorym, którzy powinni pozostać w domu. Gdyby do kogokolwiek nie dotarła z pomocą ani rodzina, ani sąsiedzi, to Diakonia miłosierdzia naszej parafii wraz ze swoimi współposługującymi jest gotowa i chętna do pomocy tym, którzy nie mają innej możliwości zdobycia artykułów spożywczych lub załatwienia innych koniecznych spraw, a muszę pozostać w domu. Chodzi tu między innymi o zakup, zapłacenie jak i dostarczenie żywności lub opału do domu.
 15. Arcybiskup Metropolita Wacław Depo „mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia,
  w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” do dnia 29 marca udzielił „dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę i wszystkim, którzy czują obawę przed zarażeniem.”
  Ponadto zachęca „wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy Świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.”
 1. W zarządzeniu Ks. Arcybiskupa Metropolity wydanym w piątek „w sprawie działalności duszpasterskiej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczy-pospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” dostępnym na stronie internetowej archidiecezji czytamy między innymi:
  „Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią”.
 1. Arcybiskup w cytowanym zarządzeniu zaleca również, aby „duchowni w kościołach
  (bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach, każdego dnia,
  o godzinie 20:30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata”, a księża „na zakończenie modlitwy udzielali błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata, błagając Boga za lud sobie powierzony.” Różaniec św, zakończony błogosławieństwem będzie można również śledzić i włączać się dzięki transmisji internetowej na naszej stronie parafiawreczyca.pl .

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.