Ogłoszenia duszpasterskie III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19 marca 2017 r.

Dziś przeżywamy trzecią niedzielę Wielkiego Postu i jak co roku prosimy naszego Ojca, by przyjął „nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignął nas”. Tylko On to może uczynić. Stajemy dziś przed Bogiem z wielką wdzięcznością za O. Wojciecha Deca OSPPE (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae, łac. Zakon Świętego Pawła Pierwszego … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 marca 2017 r.

Dziś przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu i jak co roku prosimy naszego Ojca, by ożywiał naszą wiarę swoim słowem, które kieruje do nas przez Jezusa, abyśmy mając czystą duszę, mogli się cieszyć oglądaniem Jego chwały. Jakże bardzo tego potrzebujemy. Również dziś przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Gorąco zachęcamy do składania ofiar na … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie VIII Niedziela Zwykła – 26 lutego 2017 r.

Dziś przeżywamy 8. Niedzielę Zwykłą i wraz z całym Kościołem prosimy Ojca, by pod Jego rządami dzieje świata toczyły się w pokoju, a Jego Kościół (my) bez przeszkód Mu służył (por. Mszał Rzymski, Kolekta Mszalna). Rozpoczął się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafiach. … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie VII Niedziela Zwykła – 19 lutego 2017 r.

Dziś przeżywamy już 7. Niedzielę Zwykłą i wraz z całym Kościołem prosimy Ojca, abyśmy stale rozważając Jego naukę spełniali słowem i czynem to, co się Jemu podoba. To jest tak bardzo ważne, decydujące o jakości naszego życia. W środę będziemy obchodzili święto Katedry św. Piotra, które przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. We … [Read more…]

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła – 12 lutego 2017 r

Dziś przeżywamy już 6. Niedzielę Zwykłą i prosimy Ojca, byśmy byli godnym mieszkaniem dla Niego. We wtorek będziemy obchodzili wraz z Kościołem całego naszego kontynentu święto Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy. Ci greccy bracia udali się na Morawy, aby tam głosić Ewangelię. Obaj przygotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując je alfabetem zwanym … [Read more…]